[ logowanie ]

Wydziałowa komisja do spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych przez studentów i pracowników Wydziału Prawa i Administracji

Kontakt

e-mail: fundusze@prawo.umcs.lublin.pl

Skład komisji:

Przewodniczący: dr hab. Beata Jeżyńska, prof. nadzw. UMCS

Przedstawiciel Instytutu Prawa Karnego
dr hab. Katarzyna Dudka, prof. nadzw. UMCS

Przedstawiciele Instytutu Administracji i Prawa Publicznego
dr Eliza Kosieradzka
dr Emil Kruk
dr Radosław Pastuszko
mgr Hanna Spasowska – Czarny

Przedstawiciele Instytutu Prawa Cywilnego
dr Grzegorz Kozieł
mgr Michał Zalewski

Przedstawiciele Instytutu Historii i Teorii Państwa i Prawa
mgr Marzena Myślińska
mgr Adam Szot

Przedstawiciel Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego
dr Tomasz Demendecki

© 2007 - 2018 UMCS. Wszelkie prawa zastrzeżone.